Rack & Cabinet : Product overview

Rack Cabinet หรือตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ทำหน้าที่คอยสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์โครงข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการระบายความร้อนแบบเป็นระบบ พร้อมทั้งระบบการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสูง LIMAZ Rack Cabinet มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

  1. ทั้งระบบขนาดเล็ก : ตู้แบบติดผนังที่ช่วยลดพื้นที่การใช้งาน หรือตู้เก็บอุปกรณ์ที่มีหลายรูปแบบเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่าง
  2. Datacenter : LIMAZ ก็มี Solution ที่ช่วยเรื่องความปลอดภัย ด้วย Electronic Lock ที่รองรับการใช้งานหลายรูปแบบทั้งการใช้บัตร, การตั้งรหัส, แสกนนิ้ว และการเข้าถึงผ่าน Application บน Smart Phone สำหรับเรื่องพลังงาน อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ออกแบบมาช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือ Cold Containment Solution
Rack & Cabinet

- Brand

- Height

- Series

LMZ-WCN60612

LIMAZ WCN Cabinet 600x600 mm., 12U

Tag : Limaz, 12U, WCN -Series

LMZ-WCN60512

LIMAZ WCN Cabinet 600x500 mm., 12U

Tag : Limaz, 12U, WCN -Series

LMZ-WCN60412

LIMAZ WCN Cabinet 600x400 mm., 12U

Tag : Limaz, 12U, WCN -Series

LMZ-WCN60609

LIMAZ WCN Cabinet 600x600 mm., 9U

Tag : Limaz, 9U, WCN -Series

LMZ-WCN60509

LIMAZ WCN Cabinet 600x500 mm., 9U

Tag : Limaz, 9U, WCN -Series

LMZ-WCN60409

LIMAZ WCN Cabinet 600x400 mm., 9U

Tag : Limaz, 9U, WCN -Series

LMZ-WCN60606

LIMAZ WCN Cabinet 600x600 mm., 6U

Tag : Limaz, 6U, WCN -Series

LMZ-WCN60506

LIMAZ WCN Cabinet, 600x500 mm., 6U

Tag : Limaz, 6U, WCN -Series

LMZ-WCN60406

LIMAZ WCN Cabinet 600x400 mm., 6U

Tag : Limaz, 6U, WCN -Series

LMZ-LC81242-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 800x1200 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC81142-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 800x1100 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC81042-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 800x1000 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC80842-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 800x800 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC61242-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x1200 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC61142-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x1100 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC61042-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x1000 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC60842-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x800 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LC60642-PD

LIMAZ LC Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x600 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LC-Series

LMZ-LCB81242-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 800x1200 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB60615-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x600 mm., 15U

Tag : Limaz, 15U, LCB-Series

LMZ-LCB60615-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x600 mm., 15U

Tag : Limaz, 15U, LCB-Series

LMZ-LCB60815-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x800 mm., 15U

Tag : Limaz, 15U, LCB-Series

LMZ-LCB60627-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x600 mm., 27U

Tag : Limaz, 27U, LCB-Series

LMZ-LCB60827-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x800 mm., 27U

Tag : Limaz, 27U, LCB-Series

LMZ-LCB60637-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x600 mm., 37U

Tag : Limaz, 37U, LCB-Series

LMZ-LCB60837-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x800 mm., 37U

Tag : Limaz, 37U, LCB-Series

LMZ-LCB60642-PD

LIMAZ LCB Cabinet [Curved -Double Perforated Door], 600x600 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB81142-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 800x1100 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB81042-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 800x1000 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB80842-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 800x800 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB61242-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x1200 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB61142-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x1100 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB61042-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x1000 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB60842-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x800 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB60642-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x600 mm., 42U

Tag : Limaz, 42U, LCB-Series

LMZ-LCB60837-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x800 mm., 37U

Tag : Limaz, 37U, LCB-Series

LMZ-LCB60637-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x600 mm., 37U

Tag : Limaz, 37U, LCB-Series

LMZ-LCB60827-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x800 mm., 27U

Tag : Limaz, 27U, LCB-Series

LMZ-LCB60627-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x600 mm., 27U

Tag : Limaz, 27U, LCB-Series

LMZ-LCB60815-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x800 mm., 15U

Tag : Limaz, 15U, LCB-Series

LMZ-LCB60615-TS

LIMAZ LCB Cabinet [Tempered-Solid Door], 600x600 mm., 15U

Tag : Limaz, 15U, LCB-Series

Buy now
ไทย
error: Content is protected !!