Fiber Optic : Product overview

สายใยแก้วนำแสง สายสัญญาณที่มีรูปแบบการส่งสัญญาณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยโครงสร้างที่เป็นแก้ว และส่งสัญญาณด้วยแสง ทำให้สามารถฉีกข้อจำกัดของระบบสายสัญญาณได้มากมายทั้ง ระยะในการส่งสัญญาณ, Bandwidth ที่สูงกว่า, ขนาดสายสัญญาณที่เล็กลง และไม่มีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าเลย LIMAZ Fiber Optic Solution จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นโครงข่ายหลักในหลายๆโครงการทั้ง กลุ่มสถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล และ Datacenter ด้วยการออกแบบให้เป็น Low loss และรองรับการใช้ Fiber Optic งานจำนวนมากในพื้นที่ที่จำกัด (High Density)

Filter-Fiber Optic

- Brand

- Fiber Cables

- Fiber Type

- Total Fiber Count

- Patch Panel

- Rack Units

- Adapter

- Interface, Connector A

- Interface, Connector B

- Cord Length

LMZ-OS2ID06

LMZ-OS2ID06 - Fiber Optic 6 Core Singlemode Indoor LSZH

Tag : Limaz, indoor, OS2, 6

LMZ-OS2ID12

LMZ-OS2ID12 - Fiber Optic 12 core Singlemode Indoor LSZH

Tag : Limaz, indoor, OS2, 12

LMZ-OS2ID24

LMZ-OS2ID24 : Fiber Optic Indoor Cable. Singlemode OS2 24 Core, LSZH

Tag : Limaz, indoor, OS2, 24

LMZ-OM3ID06

LMZ-OM3ID06 : Fiber Optic Indoor Cable. Multi mode OM3 6 Core, LSZH

Tag : Limaz, indoor, OM3, 6

LMZ-OM3ID12

LMZ-OM3ID12 : Fiber Optic Indoor Cable. Multi mode OM3 12 Core, LSZH

Tag : Limaz, indoor, OM3, 12

LMZ-OM3ID24

LMZ-OM3ID24 : Fiber Optic Indoor Cable. Multi mode OM3 24 Core, LSZH

Tag : Limaz, indoor, OM3, 24

LMZ-OM4ID06

LMZ-OM4ID06 : Fiber Optic Indoor Cable. Multi mode OM4 6 Core, LSZH

Tag : Limaz, indoor, OM4, 6

LMZ-OM4ID12

LMZ-OM4ID12 : Fiber Optic Indoor Cable. Multi mode OM4 12 Core, LSZH

Tag : Limaz, indoor, OM4, 12

LMZ-OM4ID24

LMZ-OM4ID24 : Fiber Optic Indoor Cable. Multi mode OM4 24 Core, LSZH

Tag : Limaz, indoor, OM4, 24

LMZ-OS2OD06

LMZ-OS2OD06 - Fiber Optic 6 Core Singlemode Outdoor SingleTube

Tag : Limaz, Outdoor, OS2, 6

LMZ-OS2OD12

LMZ-OS2OD12 - Fiber Optic 12 Core Singlemode Outdoor SingleTube

Tag : Limaz, Outdoor, OS2, 12

LMZ-OS2OD24

LMZ-OS2OD24 - Fiber Optic 24 Core Singlemode Outdoor MultiTube

Tag : Limaz, Outdoor, OS2, 24

LMZ-OM3OD06

LMZ-OM3OD06 : Fiber Optic Outdoor Cable, Multi mode OM3 6 Core

Tag : Limaz, Outdoor, OM3, 6

LMZ-OM3OD12

LMZ-OM3OD12 : Fiber Optic Outdoor Cable, Multi mode OM3 12 Core

Tag : Limaz, Outdoor, OM3, 12

LMZ-OM3OD24

LMZ-OM3OD24 : Fiber Optic Outdoor Cable, Multi mode OM3 24 Core

Tag : Limaz, Outdoor, OM3, 24

LMZ-OM4OD06

LMZ-OM4OD06 : Fiber Optic Outdoor Cable, Multi mode OM4 6 Core

Tag : Limaz, Outdoor, OM4, 6

LMZ-OM4OD12

LMZ-OM4OD12 : Fiber Optic Outdoor Cable, Multi mode OM4 12 Core

Tag : Limaz, Outdoor, OM4, 12

LMZ-OM4OD24

LMZ-OM4OD24 : Fiber Optic Outdoor Cable, Multi mode OM4 24 Core

Tag : Limaz, Outdoor, OM4, 24

LMZ-OS2IO06

LMZ-OS2IO06 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Singlemode OS2 6 Core, LSZH

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OS2, 6

LMZ-OS2IO12

LMZ-OS2IO12 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Singlemode OS2 12 Core, LSZH

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OS2, 12

LMZ-OS2IO24

LMZ-OS2IO24 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Singlemode OS2 24 Core, LSZH Multitube

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OS2, 24

LMZ-OM3IO06

LMZ-OM3IO06 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Multi mode OM3 6 Core, LSZH

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OM3, 6

LMZ-OM3IO12

LMZ-OM3IO12 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Multi mode OM3 12 Core, LSZH

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OM3, 12

LMZ-OM3IO24

LMZ-OM3IO24 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Multi mode OM3 24 Core, LSZH Multitube

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OM3, 24

LMZ-OM4IO06

LMZ-OM4IO06 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Multi mode OM4 6 Core, LSZH

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OM4, 6

LMZ-OM4IO12

LMZ-OM4IO12 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Multi mode OM4 12 Core, LSZH

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OM4, 12

LMZ-OM4IO24

LMZ-OM4IO24 : Fiber Optic Indoor/Outdoor Cable. Multi mode OM4 24 Core, LSZH Multitube

Tag : Limaz, Indoor&Outdoor, OM4, 24

LMZ-OS2AM06

LMZ-OS2AM06 - Fiber Optic Outdoor Armored Singlemode, OS2 6 Core

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OS2, 6

LMZ-OS2AM12

LMZ-OS2AM12 - Fiber Optic Outdoor Armored, Singlemode, OS2 12 Core

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OS2, 12

LMZ-OS2AM24

LMZ-OS2AM24 - Fiber Optic Outdoor Armored, Singlemode, OS2 24 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OS2, 24

LMZ-OM3AM06

LMZ-OM3AM06 : Fiber Optic Outdoor Armored, Multi mode OM3 6 Core

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OM3, 6

LMZ-OM3AM12

LMZ-OM3AM12 : Fiber Optic Outdoor Armored, Multi mode OM3 12 Core

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OM3, 12

LMZ-OM3AM24

LMZ-OM3AM24 : Fiber Optic Outdoor Armored, Multi mode OM3 24 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OM3, 24

LMZ-OM4AM06

LMZ-OM4AM06 : Fiber Optic Outdoor Armored, Multi mode OM4 6 Core

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OM4, 6

LMZ-OM4AM12

LMZ-OM4AM12 : Fiber Optic Outdoor Armored, Multi mode OM4 12 Core

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OM4, 12

LMZ-OM4AM24

LMZ-OM4AM24 : Fiber Optic Outdoor Armored, Multi mode OM4 24 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OM4, 24

LMZ-OM4AM24

LMZ-OM4AM24 : Fiber Optic Outdoor Armored, Multi mode OM4 24 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor Armored, OM4, 24

LMZ-OS2DW06

LMZ-OS2DW06 - Fiber Optic 6 core Singlemode Outdoor Drop Wire Armored

Tag : Limaz, Outdoor DropWire Armored, OS2, 6

LMZ-OS2DW12

LMZ-OS2DW12 - Fiber Optic Outdoor Dropwire Armored Cable, Singlemode OS2 12 Core

Tag : Limaz, Outdoor DropWire Armored, OS2, 12

LMZ-OS2SP12

LMZ-OS2SP12 : Fiber Optic Outdoor ADSS Cable, Singlemode, OS2 12 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor ADSS, OS2, 12

LMZ-OS2SP24

LMZ-OS2SP24 : Fiber Optic Outdoor ADSS Cable, Singlemode, OS2 24 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor ADSS, OS2, 24

LMZ-OS2SP48

LMZ-OS2SP48 : Fiber Optic Outdoor ADSS Cable, Singlemode, OS2 48 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor ADSS, OS2, 48

LMZ-OS2SP96

LMZ-OS2SP96 : Fiber Optic Outdoor ADSS Cable, Singlemode, OS2 96 Core Multitube

Tag : Limaz, Outdoor ADSS, OS2, 96

LMZ-FPR14S

LMZ-FPR14S : HD F.O. Sliding Patch Panel 4 Snap-in, 1U

Tag : Limaz, HD, 1

LMZ-F1AP06DSC-MM

LMZ-F1AP06DSC-MM : HD Adapter Plate 6 SC Duplex, Multimode, 12F, AQ

Tag : Limaz, HD, HD Adapter Snap Plate, SC, OM3

LMZ-F1AP06DSC-SM

LMZ-F1AP06DSC-SM : HD Adapter Plate 6 SC Duplex, Singlemode, 12F, Blue

Tag : Limaz, HD, HD Adapter Snap Plate, SC, OS2

LMZ-F1AP06DLC-MM

LMZ-F1AP06DLC-MM : HD Adapter Plate 6 LC Duplex, Multimode, 12F, AQ

Tag : Limaz, HD, HD Adapter Snap Plate, LC, OM3

LMZ-F1AP06DLC-SM

LMZ-F1AP06DLC-SM : HD Adapter Plate 6 LC Duplex, Singleimode, 12F, Blue

Tag : Limaz, HD, HD Adapter Snap Plate, LC, OS2

LMZ-SCSCOS2DYL03

LMZ-SCSCOS2DYL03 : Patch Cord SC-SC Duplex Singlemode, Bend Insensitive, 3M.

Tag : Limaz, SC, SC, 3m, OS2

LMZ-SCSCOS2DYL05

LMZ-SCSCOS2DYL05 : Patch Cord SC-SC Duplex Singlemode, Bend Insensitive, 5M.

Tag : Limaz, SC, SC, 5m, OS2

LMZ-LCLCOS2DYL03

LMZ-LCLCOS2DYL03 : Patch Cord LC-LC Duplex Singlemode, Bend Insensitive, 3M.

Tag : Limaz, LC, LC, 3m, OS2

LMZ-LCLCOS2DYL05

LMZ-LCLCOS2DYL05 : Patch Cord LC-LC Duplex Singlemode, Bend Insensitive, 5M

Tag : Limaz, LC, LC, 5m, OS2

LMZ-LCSCOS2DYL03

LMZ-LCSCOS2DYL03 : Patch Cord LC-SC Duplex Singlemode, Bend Insensitive, 3M

Tag : Limaz, LC, SC, 3m, OS2

LMZ-LCSCOS2DYL05

LMZ-LCSCOS2DYL05 : Patch Cord LC-SC Duplex Singlemode, Bend Insensitive, 5M

Tag : Limaz, LC, SC, 5m, OS2

LMZ-SCSCOM3DAQ03

LMZ-SCSCOM3DAQ03 : Patch Cord SC-SC Duplex Multimode, OM3, 3M

Tag : Limaz, SC, SC, 3m, OM3

LMZ-SCSCOM3DAQ05

LMZ-SCSCOM3DAQ05 : Patch Cord SC-SC Duplex Multimode, OM3, 5M

Tag : Limaz, SC, SC, 5m, OM3

LMZ-LCLCOM3DAQ03

LMZ-LCLCOM3DAQ03 : Patch Cord LC-LC Duplex Multimode, OM3, 3M

Tag : Limaz, LC, LC, 3m, OM3

LMZ-LCLCOM3DAQ05

LMZ-LCLCOM3DAQ05 : Patch Cord LC-LC Duplex Multimode, OM3, 5M

Tag : Limaz, LC, LC, 5m, OM3

LMZ-LCSCOM3DAQ03

LMZ-LCSCOM3DAQ03 : Patch Cord LC-SC Duplex Multimode, OM3, 3M

Tag : Limaz, LC, SC, 3m, OM3

LMZ-LCSCOM3DAQ05

LMZ-LCSCOM3DAQ05 : Patch Cord LC-SC Duplex Multimode, OM3, 5M

Tag : Limaz, LC, SC, 5m, OM3

LMZ-SCSCOM4DAQ03

LMZ-SCSCOM4DAQ03 : Patch Cord SC-SC Duplex Multimode, OM4, 3M

Tag : Limaz, SC, SC, 3m, OM4

LMZ-SCSCOM4DAQ05

LMZ-SCSCOM4DAQ05 : Patch Cord SC-SC Duplex Multimode, OM4, 5M

Tag : Limaz, SC, SC, 5m, OM4

LMZ-LCLCOM4DAQ03

LMZ-LCLCOM4DAQ03 : Patch Cord LC-LC Duplex Multimode, OM4, 3M

Tag : Limaz, LC, LC, 3m, OM4

LMZ-LCLCOM4DAQ05

LMZ-LCLCOM4DAQ05 : Patch Cord LC-LC Duplex Multimode, OM4, 5M

Tag : Limaz, LC, LC, 5m, OM4

LMZ-LCSCOM4DAQ03

LMZ-LCSCOM4DAQ03 : Patch Cord LC-SC Duplex Multimode, OM4, 3M

Tag : Limaz, LC, SC, 3m, OM4

LMZ-LCSCOM4DAQ05

LMZ-LCSCOM4DAQ05 : Patch Cord LC-SC Duplex Multimode, OM4, 5M

Tag : Limaz, LC, SC, 5m, OM4

LMZ-SCUCOS-YLM01-PK

LMZ-SCUCOS-YLM01-PK : SC Pigtail Singlemode, Bend insensitive, 1M. (12Pcs/Pack)

Tag : Limaz, SC, Unterminted, 1m, OS2

LMZ-LCUCOS-YLM01-PK

LMZ-LCUCOS-YLM01-PK : LC Pigtail Singlemode, Bend insensitive, 1M. (12Pcs/Pack)

Tag : Limaz, LC, Unterminted, 1m, OS2

LMZ-LCUCOS-YLM01-PK

LMZ-LCUCOS-YLM01-PK : LC Pigtail Singlemode, Bend insensitive, 1M. (12Pcs/Pack)

Tag : Limaz, LC, Unterminted, 1m, OS2

LMZ-SCUCOM3-AQM01-PK

LMZ-SCUCOM3-AQM01-PK : SC Pigtail Multimode, OM3, 1M [12 Pcs/Pack]

Tag : Limaz, SC, Unterminted, 1m, OM3

LMZ-LCUCOM3-AQM01-PK

LMZ-LCUCOM3-AQM01-PK : LC Pigtail Multimode, OM3, 1M [12 Pcs/Pack]

Tag : Limaz, LC, Unterminted, 1m, OM3

LMZ-SCUCOM4-AQM01-PK

LMZ-SCUCOM4-AQM01-PK : SC Pigtail Multimode, OM4, 1M [12 Pcs/Pack]

Tag : Limaz, SC, Unterminted, 1m, OM4

LMZ-LCUCOM4-AQM01-PK

LMZ-LCUCOM4-AQM01-PK : LC Pigtail Multimode, OM4, 1M [12 Pcs/Pack]

Tag : Limaz, LC, Unterminted, 1m, OM4

Buy now
ไทย
error: Content is protected !!