พัฒนาการของอุปกรณ์ชุดสายพ่วง (Power Distribution Unit)

Fiber Optic เบื้องต้น บทที่ 3 : Singlemode VS. Multimode
29 กันยายน 2020
する偉大な性的化学提案 あなたは5月 とどまる 一緒に?
13 กันยายน 2021

หากพูดถึงระบบ Network และ Datacenter มีอุปกรณ์หนึ่งที่มีความจำเป็นและขาดไม่ได้เลยคือ PDU (Power Distribution Unit) ซึ่งถ้าดูเผิน ๆ อาจไม่ต่างกับรางปลั๊กที่ใช้กันตามบ้าน แต่หากมองในรายละเอียด จะพบว่ามีความแตกต่าง และมีการพัฒนาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายขึ้น ดังนี้

Generation 1 : Basic PDU

PDU ที่ใช้งานในกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างจาก PDU ที่ใช้ตามบ้านพักอาศัย คือระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียร เนื่องจากต้องใช้งานในตู้ Rack Cabinet และ และรองรับกระแสไฟฟ้าที่สูง อาทิเช่น Circuit Breaker แบบ 2 Pole, Surge Protection, Outlet แบบ C13, C19

Generation 2 : Local Metered PDU

เมื่อใช้งานในระบบที่ใหญ่ขึ้น ผู้ดูแลระบบก็ต้องการทราบรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้าเช่น กระแสไฟฟ้า (Current), แรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกำลังไฟฟ้า (Power) ดังนั้นใน Generation นี้จะมีการออกแบบให้มีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัด หรือแสดงค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยกรณีที่มีการใช้งานที่เกินกว่าที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้ดีขึ้น

Generation 3 : Monitored PDU

ใน Generation นี้จะเป็นการพัฒนาสำหรับผู้ดูแลระบบขนาดใหญ่ ที่ต้องการทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ PDU แต่ละตัว แต่ด้วยระบบที่มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สะดวกในการไปดูที่ PDU แต่ละตัวได้ ดังนั้นผู้พัฒนาจึงออกแบบให้ PDU สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network (Switch) ได้ผ่าน  Port RJ45 และยังสามารถเชื่อมต่อ PDU ได้หลายๆตัว (Daisy Chain) โดยใช้เพียงแค่ 1 IP

Generation 4 : Switched PDU

Generation นี้จะเป็นการพัฒนามาจาก Generation ที่ 3 ที่สามารถดูข้อมูลต่างๆของ PDU ผ่านระบบ Network และเชื่อมต่อกันแบบ Daisy Chain และยังเพิ่มเติมความสามาถของ PDU ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปบริหารและจัดการ PDU ได้ในแต่ละ Port ได้อย่างอิสระ ทั้งการดูสถานะการใช้งานทางไฟฟ้าต่างๆ, สามารถสั่งเปิด-ปิด Port นั้นๆได้ผ่านระบบ Network

Buy now
ไทย
error: Content is protected !!